Faciliteter – Københavns Universitet

Faciliteter

Søgemaskiner

Der er adgang til søgemaskiner i lokale 17.3.40 (Klassisk samling), lokale 9.3.20 (Middelaldersamlingen) og lokale 23.4.05 (Pædagogisk samling). 

Søgemaskiner
Læsepladser

Læsepladser

Der er læsepladser i lokale 17.3.43 (Klassisk samling), lokale 9.3.20 (Middelaldersamlingen) og i lokale 23.4.05 og 23.4.06 (Pædagogisk samling). I forbindelse med læsepladserne er der etableret internetstik. Ved ønske om fast læseplads rettes i første omgang henvendelse til bibliotekaren (se under Personale).

Kopimaskine

Kopimaskinen er placeret i lokale 17.3.40 (Klassisk samling og Middelaldersamlingen) og på gangarealet i umiddelbar nærhed af Pædagogisk samling. Læs mere om kopi her. Begrænsningerne for kopiering er beskrevet under Ordensregler. Hvis et bind ikke må kopieres, kan det digitalfotograferes. Har man ikke selv adgang til et kamera, kan bibliotekaren skaffe et til kortvarigt lån. [for tiden har vi ikke noget funktionsdygtigt kamera]

Kopimaskine 
PC-adgang

PC-adgang

I lokale 17.3.38 er der adgang til PC med printer. Læs mere om print her. Pædagogisk samling har også PC-adgang.

Køkken-Unit

I Klassisk samling og ved Pædagogisk samling er der en køkken-unit med vandkoger - og streng selvjustits!


Køkken-Unit