Bibliotek – Københavns Universitet

Græsk og latin

Udover de to hovedsamlinger Klassisk Bibliotek (UnKlaFi) og Middelalderbiblioteket (UnGrL) består bibliotekssamlingerne for Græsk og Latin også af en lille pædagogisk samling, samt bøger opstillet i henholdsvis Antikkens Projektrum og Papyrisamlingen.

Bøger på åbne hylder er ikke til hjemlån, kun til brug på stedet.

Se større kort

Klassisk Bibliotek (UnKlaFi)

Samlingen omfatter emner indenfor græsk og latin i antikken og for den latinske del endvidere nyere og middelalderlig latin. Katalogsignaturen i REX begynder med UnKlaFi, der så er efterfølges af forskellige bogstavkombinationer. Overordnet set er samlingen opdelt i tre hovedgrupper:

De tre hovedgrupper er så igen opdelt i en række undergrupper.

Hvis man slår ’Latinsk grammatik på dansk’ af Jo Hermann op i REX, vil man se, at bogen har følgende signatur: UnKlaFi MEL Herm

MEL refererer til gruppen ’Latinsk grammatik i almindelighed’ i gruppen ’Sprog’ i hovedgruppen ’Romersk filologi’. Herm viser, hvor bogen præcist er opstillet i gruppen – det viser os, hvordan bogen er alfabetiseret. I dette tilfælde efter forfatterens efternavn.

Værker af klassiske og middelalderlige forfattere vil være opstillet efter forfatterens navn. Dette er også gældende for værker omhandlende bestemte forfattere eller bestemte værker af omtalte forfattere. Det kan man se illustreret ved at slå ’Sophoclis Fabulae: recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt H. Lloyd-Jones et N. G. Wilson’ op i REX. Man vil da få følgende signatur: UnKlaFi H-Sophocles-A Fabu Lloy

H- henviser til, at det er et værk af en græsk forfatter. Sophocles viser os, at den græske forfatter er Sofokles, mens -A viser os, at det drejer sig om et originalværk (eller oversættelse af eller kommentar til) af ovennævnte forfatter.

Fabu er den første alfabetisering. Da alle Sofokles’ værker står nogenlunde samme sted, vil de enkelte titler være stillet op sammen med hinanden. Således vil alle udgaver af Antigone stå et sted, mens udgaverne af Electra vil stå et andet sted på hylden. Så for at adskille de forskellige udgaver af en titel alfabetiseres der efter efternavnet på første forfatter.

Middelalderbiblioteket (UnGrL)

Samlingen omfatter primært græsk og latin i middelalderen, men rummer også en forholdsvis stor samling codicologi/palæografi (studiet af manuskripter og håndskrift) og desuden en mindre samling om germanske, semitiske, slaviske, romanske og nygræske sprog. Katalogsignaturen i REX indledes med UnGrL.

Biblioteket er opbygget på en lidt anden vis end Klassisk bibliotek, men overordnet består det af tre dele, nemlig:

  1. En almen del (både græsk og latin)
  2. En græsk del
  3. En latinsk del

Signaturerne er emneinddelt og angiver simpelthen det, de betegner. Således består ’Almen indledning’ af bøger med et generelt indhold om middelalderen, som hverken er specifikt for græsk eller latin.

I hver opstilling skelnes mellem ’enkelte forfattere’, som er opstillet efter forfatter og ’flere forfattere’, som er opstillet efter titel.

Originaltekster er opstillet efter deres latiniserede fornavne. Der findes ikke inddeling af tekster, bibliografier og monografier for hver forfatter, men bøgerne er placeret således at tekster og kommentarer kommer først og slutteligt kommer da monografierne.

Generelt

Alle tidsskrifter og periodika er opstillet samlet under signaturen AAA. Som udgangspunkt står de ti nyeste årgange af de tidsskrifter, biblioteket abonnerer på fremme. Ældre årgange står på Saxos magasin og kan bestilles til hjemlån via REX